Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Středa 24. července 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Prof. Ladislav Čepelák: Grafika


Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou připravilo na dny 21.1. -23.2. tohoto roku výstavu grafických prací Profesora Ladislava Čepeláka.
Ladislav Čepelák se narodil 25.6. 1924 ve Veltrusích a zemřel 9. 10. 2000 v Kralupech n. Vlt. Vystudoval akademii výtvarrných umění v Praze u profesorů V. Rady a V. Silovského. Na akademii zůstal jako pedagog, od roku 1967 docent a od roku 1970 jako profesor vedl grafickou speciálku.
Čepeláka uchvátila středočeská krajina v jeho rodném Kralupsku, ale i na Velvarsku a Slánsku, její dlouhé táhlé horizonty a nad nimi široce rozepjaté oblohy. To jsou hlavní náměty jeho prací, kdy krajinu zachycuje ve všech jejích ročních proměnách, nejraději však v předjaří a na podzim. To jsou totiž období, kdy nejvíce vyniká struktura krajiny, která jej nejvíce zajímala. Kromě toho však vnímavě zaznamenává i strukturu jednotlivých přírodnin - listů, květů, makovic i opuštěných ptačích hnízd.
S místní krajinou a přírodou byl jeden čas v bezprostředním kontaktu, spolu s přítelem, malířem Jiřím Corvinem, obývali v šedesátých letech postupně několik opuštěných domků na velvarském a slánském venkově. Zde studovali nejen místní krajinu a přírodu, ale i staré lidové řemeslné postupy. Čepelák např. byl velmi dobrým houslistou, vyrobil si tedy několik nástrojů sám. Jeden z nich bude rovněž vystaven, jakož i dokumentární fotografie z jeho venkovských pobytů.
Především však bude vystavena Čepelákova tvorba, lépe řečeno její průřez od samých počátků až po sám závěr. Vystaveny budou jak grafické listy řazené umělcem do tematických souborů (např. Oblohy, Tání, Motýli atd.), tak i grafika volná. Obdobně obsáhlá výstava tohoto umělce se zde zatím nekonala.

Jan Racek