Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Středa 24. července 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

To nejdůležitější z činnosti MP za rok 2004Úvodem bych chtěl občanům trochu přiblížit práci městské policie. Kralupy nad Vlt. se řadí přibližně k 300 městům a obcím v ČR, jejichž zastupitelstva se rozhodla poskytnout občanům určitou nadstandardní službu, jíž je právě městská policie. Mnohý z nich si řekne, že strážníci nedělají nic jiného než nasazují „botičky“ a dávají pokuty za dopravu, ale opak je pravdou. Činnost městské policie je z obecního pohledu zákona chápána jako veřejně prospěšná činnost, spočívající především v preventivní činnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. V současné době úkoly MP plní 17 plně kvalifikovaných strážníků a čtyři operátorky kamerového dohlížejícího systému, které zároveň vykonávají dozorčí službu. Na služebně MP je také umístěn varovný a informační systém, který je MP v případě krizových situací a mimořádných událostí schopna ovládat a informovat občany.
Každého občana města bude asi zajímat, co vlastně městská policie dělala celý rok?
V roce 2004 strážníci vyřešili celkem 5297 přestupků, jak v dopravě, tak porušení přestupkového zákona č. 200/91 Sb. a vyhlášek města, to je o 1292 více než v předešlém roce. Velkým nešvarem občanů je porušování vyhlášky města č. 2/01 volný pohyb psů, na který se strážníci v roce 2004 zaměřili a oproti roku 2003 bylo vyřešeno o 283 případů více. O 248 přestupků více se podařilo strážníkům vyřešit na úseku veřejného pořádku. Na přestupcích, řešených v blokovém řízení, strážníci vybrali o 39% více než v roce 2003.

Dále bych chtěl informovat všechny občany o kamerovém dohlížecím systému města, který je na stejné úrovni jako v roce 2003 po přestěhování, kdy byl modernizován. Lze konstatovat, že v lokalitách, kde jsou umístěny kamerové jednotky se snížil nápad přestupkového, či trestního jednání. Do současné doby tvoří tento systém šest kamer, které jsou umístěny v následujících lokalitách: ul. Nádražní na sloupu veřejného osvětlení, Palackého náměstí na OD Máj, sídliště Cukrovar na domě čp. 1063, sídliště Hůrka na domě čp. 1062, ul. Dr. E. Beneše na domě čp. 610 a ul. Štefánikova na domě čp. 648. Všechny kamery jsou barevné a otočné.

Rudolf Novotný
ředitel MP