Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Středa 24. července 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Odpověď na článek: O čem se neradí radníVážený pane kolego Kyllare, proč i Vy boxujete „pod pás“? Nejde už vůbec o moji osobu a funkci, ale o Váš boj „proti všem“. To snad platí v celostátní politice, ale komunální politika je o něčem jiném. Sám jste nebyl spokojen s nedůvěrou a nevraživostí v ZM, které bylo zvoleno v komunálních volbách po povodni v roce 2002. Vy však chtě nechtě svým jednáním (i Vaším článkem) přispíváte k tomu, že se vracíme do atmosféry, která po žádných volbách od roku 1990 nebyla tak negativní. Podle mého názoru si sám osobně získáváte víc nepřátel, než přátel a Vaše ČSSD ztrácí potencionální koaliční spojence.
Rozšíření kamerového systému (přislíbené dotace 3 mil. Kč) mělo spoustu souvislostí a problémů a bylo zamítnuto usnesením ZM na veřejném zasedání dne 22.9. 2004.
Rozpočet na rok 2004 ve všech výdajích (viz oprava hřišť) byl schválen (i Vámi) na VZ ZM dne 24.3. 2004. Problematiku nemocnice řešilo zastupitelstvo města v předcházejících volebních období, nebyl jste ještě v komunální politice, ale tvrdit, že máme Macochu, do které „vedení našeho města vhodilo perlový náhrdelník“ je přinejmenším neetické. Všechny investice do nemocnice prošly platnými usneseními řádně zvolené samosprávy. Osobně jsem nikdy neměl od ZM svěřené otázky zdravotnictví, proto by se měli k Vašim názorům vyjádřit jiní (alespoň dodatečně).
K problematice centra se již nebudu vyjadřovat.
Na závěr chci ke „kauze“ mého chování k ing. Huškovi dodat jen to, že pan inženýr je slušný a vzdělaný člověk, se kterým je vedení města nadále v kontaktu. Já jsem se mu osobně omluvil a on vše pochopil. Vaší chybou bylo, že jste mne o ničem předem neinformoval.

P.S.: Pro upřesnění dodávám, že jste předsedou Kontrolního výboru ZM Kralup n.Vlt. Do této funkce Vás všech pět kritizovaných členů rady města volilo. V životě by mělo platit „důvěra za důvěru“. Nebo pro Váš podnikatelský svět platí jiná pravidla?

Mgr. Pavel Rynt,
starosta města