Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Středa 24. července 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

VzpomínkaDne 25. ledna 2005 uplynuly dva smutné roky od smrti naší drahé maminky, babičky a prababičky paní Anežky Vojnové z Kralup nad Vltavou.
Stále vzpomíná dcera s rodinou


Vzpomínáme 25. výročí úmrtí našich rodičů - Jaroslava Hájka, který tragicky zahynul při cestě do Minic dne 24.2.1980 a naší maminky Jarmily Hájkové, která podlehla nemoci dne 20.3.1980. Stále vzpomínají dcera Eva s rodinou a syn Míla s rodinou.

Dne 27.2.2005 uplyne rok bolesti, kdy zemřela má drahá manželka, obětavá maminka, babička a prababička paní Jaroslava Kohoutová z Kralup nad Vlt. II, č.p. 229.
Nikdy nezapomeneme.
Manžel Jaroslav a dcery Jára a Dana s rodinami.

26. ledna 2005 by se dožila 90 let paní Anežka Ryntová, rozená Pivoňková, dlouholetá úřednice Státního notářství Mělník.
S láskou na ni stále vzpomínají synové Oldřich a Pavel s rodinami a syn Václav.

Dne 28.2.2005 to bude právě rok,co nás navždy opustila paní Věra Sklenářová. Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera s manželem, vnoučata s rodina