Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Středa 24. července 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Odpověď panu starostovi


Pane starosto, jednání zastupitelstva, které jsem v minulém zpravodaji popisoval, bylo ostudou nejenom Vaší, ale vzhledem k tomu, že na ní byl přítomen i pozvaný host, i celých Kralup. Na tom nic nezmění ani Vaše vyhrožování žalobami. Jednání části (bohužel většinové) zastupitelstva je dle mého názoru přinejmenším velmi neprofesionální. Máte sice právo odsouhlasit, co se Vám umane, nemůžete ale, a to ani výhrůžkami, zamezit veřejné diskusi a veřejnému komentování Vašich postupů.
Z minulého zastupitelstva mám další důkaz neutuchající neschopnosti současného vedení města. Město na cizím pozemku začalo stavět bez stavebního povolení silnici. Když se dotčená osoba - vlastník pozemku - ozvala, město s ní přes půl roku v podstatě nekomunikovalo, natož aby věc dalo do pořádku a omluvilo se. Asi jste si mysleli, že věc takříkajíc vyšumí. Nevyšuměla. Na posledním loňském zasedání zastupitelstva jste nakonec na poslední chvíli odsouhlasili koupi pozemku za 2.500,- Kč za metr čtvereční. Svým nezodpovědným jednáním jste připravili občany města o několik set tisíc korun. Když jsem se otázal, kdo způsobenou škodu zavinil a jak byl potrestán, bylo mi odpovězeno, že žádná škoda nevznikla. To mi skutečně vyrazilo dech, na tuto odpověď jsem popravdě nebyl připraven. Pro úplnost nutno dodat, že jste nakonec přeci jenom dali celou záležitost prošetřit - po téměř tři čtvrtě roce od zjištění pochybení.
Ale vraťme se zpět k rekonstrukci Hotelu Praha a k jeho přestavbě na městský úřad. Na veřejném zasedání zastupitelstva jeden ekonom, jehož jméno bohužel neznám, uvedl prostou, leč správnou úvahu: téměř 10 mil. investice do koupi budovy, cca 50 mil. do přestavby, to je při současném náj-mu návratnost 60 let. Takovéto investice se prostě nedělají. Na to jste mu namítli, že nejste podnikatelský subjekt. Znamená to snad, že podnikatelské subjekty se musí chovat racionálně, zatímco vy můžete vesele plýtvat?
Neustále argumentujete tím, že se jedná o nejlevnější variantu, což je sice líbivé, ale naprosto nesmyslné. A nechce se mi ani věřit tomu, že vy sami to nevíte. Město vlastní budovy pivovaru a v brzké době chce koupit i mlýny. Podle současného, vámi schváleného scénáře, utratíte desítky miliónů korun za přestavbu hotelu Praha, který byl kompletně opraven v roce 1992. Přitom zde máte budovy, které bude nutné v nejbližší době zcela zrekonstruovat. Proč tedy nenecháte hotel hotelem a neinvestujete peníze například do přestavby objektů, které to skutečně potřebují. Určitě by se v nich našlo dobré zázemí i pro budoucí městský úřad. Toto jsou všechno úvahy, které bych neměl řešit ani já, ani vy, ale které by měla řešit studie města zpracovaná odborníky - urbanisty. Ale v Kralupech asi nic nemohou řešit odborníci, všechno se musí tak říkajíc „zpytlíkovat“.
Byla jmenována odborná komise, která má řešit jak rekonstrukci hotelu Praha, tak případnou podobu centra města. Bohužel v ní není žádný fundovaný ekonom, natož pak někdo, kdo by rozuměl evropským či strukturálním fondům a veřejnému financování obecně. A dále(!), všichni tři architekti, kteří stáli u jejího zrodu, po dvou měsících z komise odstoupili. Proč? Proto, aby se sami mohli účastnit architektonické soutěže na podobu budoucího městského úřadu? Pokud se soutěže zúčastní, pak je to přinejmenším hrubě za hranicemi etiky. Takže nám zde zbyla odborná skupina bez ekonomů a architektů. Opravdu velmi komické.
Pane starosto, děkuji Vám, že jste v minulém Zpravodaji uvedl jména zastupitelů, kteří hlasovali pro přestavbu hotelu Praha bez toho, aby se výběr lokality nového městského úřadu stal součástí urbanistického řešení centra Kralup. Já tato jména občanům Kralup ještě jednou zopakuji, aby měli možnost si je dobře zapamatovat pro příští volby. Byli to konkrétně tito zastupitelé: pí Blažková, pí Brixová, pí Holeková, p. Kasalický, p. Lesák, Ing. Lipovský, Ing. Listík, Ing. Materna, PhDr. Pencová, MUDr. Řenč, Ing. Síla a samozřejmě pan starosta.

Pane starosto, zastupitelé, otázku centra města řešíte nezodpovědně a neprofesionálně, ke všemu nejste schopni ani ochotni vyvolat širší diskusi o tak historickém kroku. Na základě toho si myslím, že byste měli zvážit svou rezignaci, vyvolat nové volby a svěřit tak odpovědný úkol novému zastupitelstvu.

Jan Kala
ředitel Centra moderního vzdělávání
generální ředitel Expandia Banka (dnes eBanka a.s. 1997-2000)
zakladatel obecně prospěšné Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia